Dorota Małgorzata Wydro – specialist pathologist, aesthetic medicine doctor, PhD in economics, academic teacher, trainer, journalist, translator. Member of the …

1 COMMENT

  1. Gwoli ścisłości, pozwolę sobie uaktualnić mój życiorys … (updated CV)

    Dorota Małgorzata Wydro – specjalista patomorfolog, lekarz medycyny estetycznej, dr nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki, szkoleniowiec, dziennikarz, tłumacz. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej I Anti-Aging Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Redaktor Naczelna i wydawca Academy of Aestehtic and Anti-Aging Medicine – punktowanego, oficjalnego czasopisma PTMEiAA PTL. Adiunkt w Wyższej Szkole Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. Członek kolegium redakcyjnego w Aesthetic Medicine Journal – oficjalnego czasopisma Union Internationale de Medicine Esthetique (UIME). Członek Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków. Autorka kilkuset artykułów popularno-naukowych, prac poglądowych i naukowych z medycyny oraz licznych wystąpień na krajowych i zagranicznych kongresach medycznych. Główne zainteresowania – medycyna przeciwstarzeniowa, dietetyka i żywienie, patomorfologia, medycyna estetyczna.

    Dorota Małgorzata Wydro – specialist pathologist, aesthetic medicine doctor, PhD in economics, academic teacher, trainer, journalist, translator. Member of the Board of the Polish Society of Aesthetic and Anti-Aging Medicine of Polish Medical Association. Editor-in-Chief and publisher of the Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine, PTMEiAA PTL. An assistant professor at the Academy of Cosmetics and Health Care in Warsaw. Member of the editorial board of the Aesthetic Medicine Journal – the official journal of the Union Internationale de Medicine Esthetique (UIME). Honorary Member of the Polish Dietetic Association. Author of hundreds of popular science articles, scientific papers and numerous lectures at national and international medical congresses. Main interests – anti-aging medicine, dietetics and nutrition, pathology, aesthetic medicine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here